Tlakový hrnec 22 Chroma 6L Pressure Cooker 22
Tlakový Hrnec 22 Chroma 8L Pressure Cooker 22
Set Tlakových hrnců Optimum Plus 2+2

4269,95 Kč

Tlakový hrnec Robusto Plus 10L Pressure Cooker Rob