Jak objednat?

Každý zaregistrovaný i neregistrovaný návštěvník našeho obchodu má možnost využívat Nákupní košík. 

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova či kanceláře nepřetržitě.

Objednávat lze pouze přes náš e-shop.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že budeme dodávat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí, uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká v okamžiku objednání zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je nejpozději následující pracovní den přijata. Potvrzení objednávky je Vám automaticky zasláno na Váš e-mail. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Vaši objednávku můžete telefonicky zrušit pouze v případě, že ještě nebyla vyskladněna. Stačí uvést  jméno a číslo objednávky, které zjistíte v přehledu vašich objednávek nebo v potvrzení objednávky, zaslaném elektronickou poštou. Objednávku lze zrušit nejpozději 24 hodin před termínem závozu nebo odeslání zboží.

 

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta příslušná k jednotlivým druhům zboží dle platných předpisů České republiky.

 
POSTUP PŘI REKLAMACI

Reklamace vyřizujeme na základě fyzického převzetí nebo fotografie zaslané emailem. Fotografie musí být zvlášť na každý poškozený výrobek a musí obsahovat  název výrobku, expiraci a viditelné poškození. V emailu i u fyzického převzetí musí být k poškozenému výrobku vždy přiložen vyplněný reklamační protokol s uvedeným číslem faktury, se kterým byl výrobek dodán. Reklamační protokol najdete v pod záložkou "informace".

Na reklamaci bude vystaven dobropis. Pokud k reklamaci nebudou uvedeny potřebné náležitosti nebudeme reklamace akceptovat.

Se všemi dotazy, připomínkami či reklamacemi se na nás obracejte telefonicky 724 085 589, 608 210 000; nebo e-mailem sklad@kleis.cz nebo info@kleis.cz. Reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejrychleji.